Zistiť dostupnosť

Hotel PANORAMA **** opäť spravil krok, ktorým posilnil svoje spojenectvo so svojimi hosťami a ponúka im výhody vernostného programu  VIP card, ktorá oprávňuje jeho držiteľa k  zľave z ubytovacích služieb a pobytových balíčkov.

Okrem zľavy budú držitelia kariet pravidelne informovaní o iných exkluzívnych výhodách. Držiteľom karty a užívateľom výhod sa môže stať domáci i zahraničný návštevník  už po absolvovaní prvého pobytu.

Členstvo vo vernostnom programe hotela  PANORAMA **** je vyjadrením vďaky hosťovi za prejavenú dôveru a motivuje k opätovným návratom  do hotela.

Neváhajte a absolvujte pobyt v našom hoteli, kde na Vás už čaká Vaša vernostná karta!

 Vystavovateľ a majiteľ vernostnej  VIP card je Hotel PANORAMA **** s.r.o. so sídlom Nádražná ul. 1902/12, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovak Republic;  IČO:  36334227

Držiteľom VIP card môže byť osoba, ktorá spĺňa a príjme  stanovené podmienky dané hotelom PANORAMA ****.

Program  vernostnej  VIP card je otvorený pre všetky dospelé osoby.  Za účelom získania karty je potrebné podpísať  súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Osobné  údaje budú k dispozícii pre marketingové účely. Karta je k dispozícii v hoteli PANORAMA **** a vernostný  program  je  zverejnený  na stránke www.hoteltrenciansketeplice.sk

 PODMIENKY ZARADENIA HOSŤA DO VERNOSTNÉHO PROGRAMU VIP CARD A POSKYTOVANÉ ZĽAVY:

  • od 1. návštevy  hotela PANORAMA  **** s pobytom min. na  2 noci získate           Vernostnú  VIP card, ktorá oprávňuje jeho držiteľa  k  5 % zľave z ceny  ubytovania a pobytových balíčkov 
  • od 10. návštevy hotela PANORAMA **** s pobytom min. na 2 noci získate             Silver VIP card,  ktorá oprávňuje jeho držiteľa k   10 % zľave z ceny ubytovania a pobytových balíčkov 
  • od 20. návštevy hotela PANORAMA**** s pobytom min. na 2 noci získate              Gold VIP card, ktorá oprávňuje jeho držiteľa k 15 % zľave z ceny ubytovania a pobytových balíčkov  

Poskytnutá zľava vernostného programu sa vzťahuje len na priame rezervácie prostredníctvom e-mailu, alebo telefónu a on- line rezervácie prostredníctvom  webstránky hotela PANORAMA ****.

  Zľava sa nevsťahuje na :

  • a)    obchodné a internetové rezervačné systémy tretích strán /zľavové portály, rezervačné portály /
  • b)    použitie skupinových cien
  • c)     rezervácie prostredníctvom cestovných kancelárií alebo cestovných agentúr
  • d)    využívanie  ďalších  špeciálnych sadzieb dohodnutých s iným objektom
  • e)     na ďaľšie dokúpené hotelové služby

 

Zľavu možno udeliť len v priestoroch hotela po predložení  VIP card.

Nárok na vydanie karty a uplatnenie zľavy nie je automatické, uplatňuje si ho hosť individuálne a opakovane predložením VIP card.

Zľava nemôže byť poskytnutá spätne , t.j. vo vzťahu k službám zakúpených v minulosti.

Zľavy nie je možné kombinovať ani kumulovať s inými platnými zľavami / uplatňuje sa len 1 typ zľavy, tá, ktorá je výhodnejšia pre hosťa /.

VIP card nie je platobná karta, kreditná karta alebo bankomatová karta.

VIP card je neprenosná .

 

Uplynutie doby platnosti VIP karty

a)     VIP karta sa vydáva na dobu neurčitú,

b)     vydavateľ VIP karty má právo ukončiť program kedykoľvek bez udania dôvodu.

 V tomto    prípade, sú zrušené všetky vydané VIP  card.

 

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a)     Tieto podmienky sú k dispozícii v hoteli PANORAMA **** a  na webstránke www.hoteltrenciansketeplice.sk     

b)    Hotel PANORAMA  si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto podmienok a informovať účastníkov  programu prostredníctvom  revidovanej verzie na webových stránkach alebo priamo v hoteli.. Zmeny existujúcich pravidiel  nadobudnú platnosť 14 dní (vrátane) od zavedenia nových pravidiel,

c)     stanovené pravidlá sú považované za schválené účastníkom od okamihu prvého použitia VIP karty.

 V  Trenčianskych Tepliciach dňa  1.8. 2019

Hotel Panorama Trenčianske Teplice v Trenčianských Teplicích hodnocení